Όροι Χρήσης

Η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.kargakos.gr, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

Γενικοί όροι

Το www.kargakos.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης έντυπων και ψηφιακών βιβλίων μέσω του Διαδικτύου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ» (ΑΦΜ: 102939177, ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), που εδρεύει στην οδό Κολοκοτρώνη 3, Πεύκη, Αθήνα.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ, που βρίσκεται στη διεύθυνση www.kargakos.gr.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα www.kargakos.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των έντυπων και ψηφιακών βιβλίων που λαμβάνει ο χρήστης σε αντίτυπα περισσότερα του ενός για καθένα από αυτά όπως και η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση του συνόλου ή και μέρους αυτών σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Ψηφιακά Βιβλία

Η προβολή και η ανάγνωση των ψηφιακών βιβλίων θα γίνεται αποκλειστικά στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη ή στην προσωπική συσκευή ανάγνωσης.

Τα πνευματικά δικαιώματα της ύλης που περιέχεται στα ψηφιακά βιβλία και γενικότερα στο ψηφιακό υλικό που υπάρχει στο www.kargakos.gr ανήκουν αποκλειστικά στον εκδότη και στους δημιουργούς τους.

Ασφάλεια Δεδομένων

Η επιχείρηση λαμβάνει συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του χρήστη στην περίπτωση όπου τρίτοι τυχόν επιχειρήσουν να υποβαθμίσουν την ασφάλεια που παρέχεται τόσο στη μεταφορά δεδομένων όσο και στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων των χρήστων, συνεπώς η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών επιθέσεων τρίτων που αποσκοπούν στην υποβάθμιση της ασφάλειας που παρέχεται στον χρήστη.

Έκδοση Τιμολογίου

Αν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα φορολογικά σας στοιχεία στο αντίστοιχο πεδίο κατά τη συναλλαγή. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα εκδοθεί και θα σας αποσταλεί το τιμολόγιο στο e-mail που θα δηλώσετε.

Περιορισμός ευθύνης

Απαγορεύεται ρητά η χρήση της ιστοσελίδας και η αγορά από ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη χρήση από ανηλίκους βαρύνει αποκλειστικά τους κηδεμόνες αυτών.

Ενδεχόμενη τροποποίηση στην ύλη των βιβλίων δεν δίνει στον χρήστη το δικαίωμα επιστροφής του καταβληθέντος τιμήματος.

Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η επιχείρηση ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορούν να προκύψουν στον υπολογιστή του χρήστη τόσο από εσφαλμένη εγκατάσταση του προσφερόμενου από αυτήν λογισμικού, καθώς και δυσλειτουργίες που πιθανόν να οφείλονται στο ψηφιοποιημένο βιβλίο που λαμβάνει ο χρήστης.

Με την εγγραφή σας στο www.kargakos.gr συμφωνείτε να λαμβάνετε τις τελευταίες ειδοποιήσεις / ενημερώσεις / newsletter, μέσω e-mail, που θα αποστέλλονται σε τακτά διαστήματα, για να σας ενημερώσουν για τις τελευταίες αναρτήσεις βιβλίων, καθώς και κάθε άλλο συναφές νέο. Παρά τα ανωτέρω, μπορείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία αυτή της αυτόματης ειδοποίησης, ανά πάσα στιγμή, κάνοντας login και τροποποιώντας ανάλογα τη σχετική ρύθμιση του προφίλ σας.

Η επιχείρηση ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει / μεταβάλει / τροποποιήσει τους όρους χρήσης κατά την κρίση της και χωρίς καμία προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά για τυχόν τροποποίηση (-εις) ή ενημέρωση (εις) αυτών των Όρων Χρήσης.